Kontaktpersonordning

I relation til din indflytning på Stigtebo Plejecenter udpeges to personaler som dine kontaktpersoner. Det er kontaktpersonernes opgave at være en støtte for dig i forbindelse med din introduktion til livet på Stigtebo Plejecenter.

Det er også i samarbejde med dig, evt. dine pårørende og dine kontaktpersoner, at der udarbejder plejeplan og handleplan, som har til hensigt at skabe de bedst mulige betingelser for at håndtere de sundhedsmæssige udfordringer, du evt. står over for.

Og så kan du selvfølgelig altid kontakte personalet, hvis du har spørgsmål vedr. din boligen, plejecentret eller til din egen situation.

bolig